Over mezelf

Na meer dan 20 jaren praktijkervaring, zowel in binnen- als in buitenland, heb ik mijn eigen visie op gezondheid en geneeskunde gevormd. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekten en klachten maar vooral optimaal lichaamlijk en geestelijk functioneren.

De klassieke medische kennis vormt de basis van mijn praktijk maar met het basisprincipe van “primum non nocere” (vertaald: “ eerst en vooral niet schaden”) in acht genomen, ben ik van mening dat de preventieve geneeskunde, gestoeld op natuurlijke middelen, het leidmotief moet zijn in onze “genees”kunde.

Preventie begint met  gezonde eet- en levensstijl.

Daarom krijgt voedingsadvies een bijzondere aandacht in het behandelplan.
Bovendien kan een gezond lichaam enkel optimaal functioneren met een gezonde geest.
Zeker in huidige tijden van digitalisering en sociale media.

Personalia

Dr. Guillaume Van Melckebeke, °1972

1997, Diploma geneeskunde (Universiteit Antwerpen, B)
1997, Diploma TCM – Acupunctuur  (JingMing Institute)
2000, Opleiding Neuraaltherapie (Freudenstadt, DUI)
2007, Diploma Homotoxicology (Orthomolecular) (Italy)

“Health is not what you have now, but what you will have in the future“